null

Zima w mieście 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2023 oraz „Wspólne Warszawskie Lato 2023” organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych w terminie:

13 – 24 luty 2023 roku.

W tegorocznej Akcji „Zima w Mieście” i „Wspólne Warszawskie Lato” w Dzielnicy Włochy zostały wyznaczone dwie Feryjne Placówki Edukacyjne :

Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Przepiórki 16/18
termin realizacji: 13.02 – 17.02 2022
tel. (22) 863 10 21
mail: Sp66@eduwarszawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 88, ul. Radarowa 4b
termin realizacji: 20.02 – 24.02.2022
tel. (22) 846 09 32
mail: Sp88@eduwarszawa.pl

Koszty udziału dziecka w Akcji "Zima w Mieście" 2023 r.:

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi:

35 zł opieka

15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły.

Z opłat za opiekę oraz posiłki zwolnione są dzieci korzystające w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Zapisy do Akcji „lato w  Mieście” 2022 r.

Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 do Akcji ,,Lato w Mieście 2022” i „Wspólne Warszawskie Lato” prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/  oraz odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem :


Harmonogram zapisów do Akcji „Lato w Mieście 2023”:

Termin 

Etap zapisów/czynności kandydata

od 2 stycznia 2023 r. godz. 8:00
do 15 stycznia 2023 r. godz. 24:00

Rejestracja w elektronicznym systemie kandydatów: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

20 stycznia 2023 r. godz. 16:00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 23 stycznia 2023 r. godz. 8:00
do 31 stycznia 2023 r. godz. 12:00

  1. Pobranie z systemu karty kwalfikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (jedna karta na jeden turnus).
    Dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę – 15 zł dziennie za dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.
     
  2. Potwierdzenie woli udziału w Akcji w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie: 
    - karty kwalifikacyjnej wraz z załącznikami
    - potwierdzenia opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.

Złożenie karty w szkole/placówce jest warunkiem udziału w Akcji.

3 luty 2023 r. godz. 12:00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału w Akcji.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

6 luty 2023 r. godz. 8:00

Publikacja wolnych miejsc i rekrutacja na wolne miejsca.

Serdecznie zapraszamy!