• Artykuł

  Porządek Nr 18 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 21 kwietnia 2021 r., godzina 16.30 Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 17 z dnia 24.02.2021 r. Rozpatrzenie skargi mieszkańca na działania Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy (CRSiW 281/2021) Zamknięcie obrad. Zaproszeni goście: Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Zastępca...

 • Artykuł

  ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 4 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 51/XI/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/IX/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zwołuję IV Sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 19 kwietnia 2021 roku,...

 • Artykuł

  Porządek nr 25 Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 22 kwietnia 2021 roku, godzina 17.00 (posiedzenie zdalne) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 22 posiedzenia w dniu 21.01.2021, protokołu nr 23 posiedzenia w dniu 9.02.2021, protokołu nr 24 posiedzenia w dniu 23.03.2021. Omówienie projektów Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok w zakresie kultury, sportu i rekreacji, w tym informacja na temat...

 • Artykuł

  Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić. Jaką pomoc możesz otrzymać? informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; informację, jak można rozwiązać twój problem; pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, pomoc przy sporządzeniu planu działania (np....

 • Artykuł

  Zapraszamy na spotkanie on-line Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia o godz. 17.30, za pośrednictwem platformy Webex.Link Planowane tematy do dyskusji: Ochrona środowiska (w tym nasadzenia zieleni, Fort V Włochy). Plany zabudowy terenu KS Przyszłość. Informacja o obchodach 70 –lecia przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Włochy oraz wydziałów merytorycznych: architektury i...

 • Artykuł

  Komisji Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2021 roku, godzina 17.00 (posiedzenie zdalne) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 28 posiedzenia w dniu 4 lutego 2021, protokołu nr 29 posiedzenia w dniu 8 marca 2021, protokołu nr 30 posiedzenia w dniu 23 marca 2021 roku. Omówienie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Popularnej odcinek od ul....

 • Artykuł

  Porządek nr 30 posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 15 kwietnia 2021 r. godzina 17:00 (Komisja zdalna) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 29 z 9 marca 2021 roku. Informacja Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie aktualnej sytuacji we włochowskich placówkach oświatowych po 11 kwietnia 2021 roku. Informacja Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy dotycząca zakończenia remontu i...

 • Artykuł

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 2 kwietnia 2021 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie, ul. Malownicza 31 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra...

 • Artykuł

  Od kwietnia br. opłaty za odpady dla mieszkańców Warszawy będą naliczane według ilości zużytej wody. Ta metoda daje warszawiakom możliwość wpływu na wysokość swojej miesięcznej stawki za śmieci. – Jak ostrzegaliśmy, lawinowo rosnące w całym kraju koszty gospodarki odpadami sprawiły, że mieszkańcy będą musieli płacić więcej za śmieci. Polskie prawo nakazuje nam ustalić stawki opłat w taki sposób, by pokryły wydatki miasta na odbiór i zagospodarowanie odpadów – mówi Michał...

 • Artykuł

  Rocznie wybucha w Warszawie przeciętnie 4000 pożarów. Aż 1/3 z nich ma miejsce w prywatnych mieszkaniach. Stolica jako pierwsze miasto w Polsce przygotowała kompleksowe materiały edukacyjne dotyczące ewakuacji z budynków wielorodzinnych. Kampania edukacyjna pn. „Bezpieczna ewakuacja. Unikaj ognia jak ognia!” została przeygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej...

 • Artykuł

  Składanie projektu do Budżetu obywatelskiego 2021 od 3 grudnia 2019 do 21 stycznia 2020 r. Maratony pisania projektów: 15.01.2020 (środa) w godz. 16.00 – 18.00 oraz 18.01.2020 (sobota) w godz. 11.00 – 15.00.

 • Artykuł

  Informujemy, że do organizacji wypoczynku dla uczestników akcji zostały wyznaczone 2 feryjne placówki edukacyjne.

 • Artykuł

  Przekształcenie użytkowania wieczystego.

 • Artykuł

  Wsparcie dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania lokalu w związku z likwidacją źródła ciepła opartego na paliwie stałym.

 • Artykuł

  Okres jesienno-zimowym to czas, w którym ryzyko powstania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla w naszych mieszkaniach wzrasta.

 • Artykuł

  Szanowni Państwo,. w dniu 20 listopada 2019 r. Zarząd Dzielnicy Włochy podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku.

 • Artykuł

  Uprzejmie informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 16:30.

 • Artykuł

  Przemoc w rodzinie to nie konflikt dwóch równych stron. To sytuacja, w której jedna osoba jest krzywdzona przez drugą wykorzystującą pozycję władzy. Prawo zabrania stosowania przemocy. Masz prawo powiedzieć: stop!.

 • Artykuł

  Spotkanie otwarcia Budżetu obywatelskiego 2021 - 3 grudnia (wtorek), godz. 18.00, Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, sla 205, II piętro.

 • Artykuł

  Program kierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, którzy wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.