• Artykuł

  Program ma na celu zwiększenie możliwości angażowania się osób mieszkających w Warszawie w aktywność kulturalną w pobliżu domu, a tym samym przyczynić się do poprawy ich samopoczucia oraz zadowolenia z życia.

 • Artykuł

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie, ul. Radarowa 4B, bezpośrednio nadzorowanej przez Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 22 kwietnia 2021 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie, ul. Radarowa 4B Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub...

 • Artykuł

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18, bezpośrednio nadzorowanej przez Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 22 kwietnia 2021 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1...

 • Artykuł

  Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 29 kwietnia 2021 r., godzina 17.00, posiedzenie zdalne Porządek Nr 22 Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie Protokołu nr 21 z dnia 25 marca 2021 r. Bieżąca informacja dotycząca działalności włochowskich placówek ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-19, Spotkanie z Radą Seniorów w Dzielnicy Włochy dotyczące bieżących problemów...

 • Artykuł

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 27 kwietnia 2021 r., godzina 17:00 (Komisja zdalna) Porządek Nr 27 Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 26 z dnia 30 marca 2021 roku. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w dzielnicy Włochy. Nowe miejsca postojowe na Osiedlu Astronautów, na terenach administrowanych przez ZGN. ...

 • Artykuł

  Rozpoczęło się największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą będzie samospis internetowy. Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i...

 • Artykuł

  W celu upamiętnienia powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia o godz. 12.00 na terenie Warszawy zostaną uruchomione syreny alarmowe. Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy ciągły, trwający 1 minutę. Akcja Żonkile Do obchodów 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim przyłączyło się również Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Już po raz dziewiąty organizuje z tej okazji akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Ze względu na pandemię, większość aktywności wokół akcji...

 • Artykuł

  Porządek Nr 18 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 21 kwietnia 2021 r., godzina 16.30 Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 17 z dnia 24.02.2021 r. Rozpatrzenie skargi mieszkańca na działania Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy (CRSiW 281/2021) Zamknięcie obrad. Zaproszeni goście: Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Zastępca...

 • Artykuł

  ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 4 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 51/XI/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/IX/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zwołuję IV Sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 19 kwietnia 2021 roku,...

 • Artykuł

  Porządek nr 25 Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 22 kwietnia 2021 roku, godzina 17.00 (posiedzenie zdalne) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 22 posiedzenia w dniu 21.01.2021, protokołu nr 23 posiedzenia w dniu 9.02.2021, protokołu nr 24 posiedzenia w dniu 23.03.2021. Omówienie projektów Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok w zakresie kultury, sportu i rekreacji, w tym informacja na temat...

 • Artykuł

  Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić. Jaką pomoc możesz otrzymać? informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; informację, jak można rozwiązać twój problem; pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, pomoc przy sporządzeniu planu działania (np....

 • Artykuł

  Zapraszamy na spotkanie on-line Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia o godz. 17.30, za pośrednictwem platformy Webex.Link Planowane tematy do dyskusji: Ochrona środowiska (w tym nasadzenia zieleni, Fort V Włochy). Plany zabudowy terenu KS Przyszłość. Informacja o obchodach 70 –lecia przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Włochy oraz wydziałów merytorycznych: architektury i...

 • Artykuł

  Komisji Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2021 roku, godzina 17.00 (posiedzenie zdalne) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 28 posiedzenia w dniu 4 lutego 2021, protokołu nr 29 posiedzenia w dniu 8 marca 2021, protokołu nr 30 posiedzenia w dniu 23 marca 2021 roku. Omówienie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Popularnej odcinek od ul....

 • Artykuł

  Porządek nr 30 posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 15 kwietnia 2021 r. godzina 17:00 (Komisja zdalna) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 29 z 9 marca 2021 roku. Informacja Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie aktualnej sytuacji we włochowskich placówkach oświatowych po 11 kwietnia 2021 roku. Informacja Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy dotycząca zakończenia remontu i...

 • Artykuł

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 2 kwietnia 2021 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie, ul. Malownicza 31 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra...

 • Artykuł

  Od kwietnia br. opłaty za odpady dla mieszkańców Warszawy będą naliczane według ilości zużytej wody. Ta metoda daje warszawiakom możliwość wpływu na wysokość swojej miesięcznej stawki za śmieci. – Jak ostrzegaliśmy, lawinowo rosnące w całym kraju koszty gospodarki odpadami sprawiły, że mieszkańcy będą musieli płacić więcej za śmieci. Polskie prawo nakazuje nam ustalić stawki opłat w taki sposób, by pokryły wydatki miasta na odbiór i zagospodarowanie odpadów – mówi Michał...

 • Artykuł

  Rocznie wybucha w Warszawie przeciętnie 4000 pożarów. Aż 1/3 z nich ma miejsce w prywatnych mieszkaniach. Stolica jako pierwsze miasto w Polsce przygotowała kompleksowe materiały edukacyjne dotyczące ewakuacji z budynków wielorodzinnych. Kampania edukacyjna pn. „Bezpieczna ewakuacja. Unikaj ognia jak ognia!” została przeygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej...

 • Artykuł

  Składanie projektu do Budżetu obywatelskiego 2021 od 3 grudnia 2019 do 21 stycznia 2020 r. Maratony pisania projektów: 15.01.2020 (środa) w godz. 16.00 – 18.00 oraz 18.01.2020 (sobota) w godz. 11.00 – 15.00.

 • Artykuł

  Informujemy, że do organizacji wypoczynku dla uczestników akcji zostały wyznaczone 2 feryjne placówki edukacyjne.

 • Artykuł

  Przekształcenie użytkowania wieczystego.