Czystość i porządek

ODPADY

 1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.
 2. Odpady komunalne; Woda i kanalizacja 
 3. Selektywna zbiórka odpadów surowcowych
 4. Wszystko o odpadach 
 5. Elektrośmieci
 6. PSZOK, MPSZOK - punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Na terenie Dzielnicy Włochy jest jeden autoryzowany punkt zbierania elektrośmieci, który znajduje się na teren nieruchomości położonej przy al. Krakowskiej 244-246-248 od strony ul. Sabały (na zapleczu sklepu „Biedronka”). Odbiór ww. odpadów prowadzony przez firmę ElektroEko odbywa się w każdą sobotę w godzinach 10-14. 
Więcej informacji na stronie: www.elektrosmieci.pl.

BEZPŁATNY odbiór dużych elektośmieci z domu! Zadzwoń 2222 333 00

Organizator: ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA;
Operator: Thornmann Recykling; Partner: Urząd m.st. Warszawy

Duże elektrośmieci to zużyte, przestarzałe lub zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne takie jak: pralka, lodówka, suszarka do ubrań, zmywarka, telewizor, kuchnia elektryczna, zamrażarka, o wadze przekraczającej 15kg.

 1. Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych:

Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych to przede wszystkim baterie, akumulatory, przeterminowane i zbędne farmaceutyki oraz uszkodzone termometry rtęciowe. Z racji ich negatywnego wpływu na środowisko powinny być zutylizowane w odpowiednich punktach.

Obecnie leki można oddać w aptekach na terenie dzielnicy Włochy w: 

 • ul. 1 Sierpnia 36 A 
 • ul. 1 Sierpnia 8 
 • al. Krakowska 61 
 • ul. Globusowa 25
 • ul. Jutrzenki 156 
 • ul. Kleszczowa 18 
 • ul. Popularna 58 
 • ul. Popularna 6 
 • ul. Radarowa 4 B (obierają i zużyte leki i zużyte termometry)
 • ul. Żwirki i Wigury 1 (obierają i zużyte leki i zużyte termometry)

Wykaz aptek dla Warszawy

Wykaz miejsc odbioru i punktów zbierania zużytych baterii:

 • Przychodnia SZPZLO Warszawa Bemowo – Włochy, ul. 1 Sierpnia 36 A  (druga przychodnia ul. Czumy 1)
 • Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, al. Krakowska 257
 • UP Warszawa 97, ul. Popularna 12
 • FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20/U5
 • FUP Warszawa 97, ul. Fasolowa 36
 • UP Warszawa 119, ul. Dwudziestolatków 3
 • FUP Warszawa 119, ul. Żwirki i Wigury 9/13
 • FUP Warszawa 119, ul. Łopuszańska 22/A.133
 • FUP Warszawa 119, ul.  Żwirki i Wigury 1
 • FUP Warszawa 119, ul.  Żwirki i Wigury 3a
 • FUP Warszawa 119, ul. Kazimierza Wielkiego 2
 • FUP Warszawa 119, al. Krakowska 110/114

Wykaz miejsc odbioru i punktów zbierania zużytych baterii i akumulatorów w województwie mazowieckim

SPRZĄTANIE

 1. Zimowe oczyszczanie m.st. Warszawy
 2. Posprzątaj po swoim psie:

Pozostawione psie nieczystości w alejkach parkowych, na zieleńcach czy chodnikach stanowią zagrożenie sanitarne a także psują estetykę miasta. Zgodnie z oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy Właściciele psów i innych zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt. Są oni zobowiązani do bezzwłocznego usuwania ich odchodów z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Nie trzeba szukać już specjalnie oznakowanych koszy. Nieczystości możemy wrzucać do wszystkich napotkanych koszy przyulicznych. Aby zadbać o porządek wystarczy zwykła torebka foliowa.