Deklaracja dostępności Serwisu informacyjnego Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Deklaracja dostępności Serwisu informacyjnego Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu informacyjnego Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności: Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości; W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych; Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.Treści zewnętrzne.Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Grzegorz Rurarz.
 • E-mail: wlochy.wag@um.warszawa.pl
 • Telefon: +48224434239

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 023-133 Warszawa - Siedziba Urzędu Dzielnicy Włochy Dojście/dojazd: Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Włochy Ratusz; Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością; Wejście dostępne: jedno wejście od strony al. Krakowskiej, drugie wejście od strony parkingu. Obsługa mieszkańca odbywa się na: parter, 1 piętro; Dostosowanie budynku: winda; Obsługa z wykorzystaniem tłumacza Polskiego Języka Migowego online; Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: na każdej kondygnacji; Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: parter przy wejściu do budynku; Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 224434499 Opis sposobu dojazdu: Budynek znajduje się przy al. Krakowskiej 257 między ulicą Bakalarską, a Podborską. Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie www.ztp.waw.pl Pieszo: Dojścia piesze są od al. Krakowskiej, ul. Podborskiej i ul. Bakalaskiej. Na najbliższych skrzyżowaniach al. Krakowskiej z ul. Bakalarską oraz al. Krakowskiej z ul. Hynka, gdzie znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną bez sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik w al. Krakowskiej po stronie budynku Urzędu jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku nie ma przeszkód. Pociągiem: Najbliższa stacja PKP Warszawa Rakowiec znajduje się w odległości ok. 500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów lub windy.Autobusem: Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się:na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ul. Łopuszańską i Hynka: Hynka 06 (kierunek Włochy/Bemowo: 189, 401, 504), Hynka 05 (kierunek Służewiec: 141, 189, 401), Hynka 02 (kierunek Okęcie: 141, 228, N38, N88), Hynka01 (kierunek Ochota: N38, N88) w odległości ok. 100 m na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ul. Bakalarską: Włochy-Ratusz02 (kierunek Okęcie: N38, N88), Włochy-Ratusz01 (kierunek Ochota: N38, N88) – w odległości do 50 m. Tramwajem: Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się na skrzyżowaniu alei Krakowskiej z ul. Bakalarską: Włochy-Ratusz03 (kierunek Ochota: 7, 9, 15), Włochy-Ratusz04 (kierunek Okęcie: 7, 9, 15) w odległości do 50 m.SamochodemNajbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przed budynkiem Urzędu na parkingu, z dojazdem od strony ul. Podborskiej (wyjazd do ul. Bakalarskiej). Jest 4 wydzielone miejsca postojowe specjalnie oznakowane. TaksówkąBrak w okolicy postoju taksówekWejście do budynku i obszar kontroli. Główne wejście do budynku znajduje się w centralnej części od strony al. Krakowskiej jak i od parkingu usytuowanego po drugiej stronie budynku. Wejście od strony al. Krakowskiej jest wyposażone w drzwi otwierane ręcznie, natomiast wejście od strony parkingu, gdzie znajdują się miejsca postojowe dla osób niepełnoprawnych jest wyposażone w drzwi automatyczne (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejścia dla pracowników znajdują się od strony północnej i południowej). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny z oznakowaniem dotykowym na posadzcedla osób niewidomych i słabowidzących. Punkt informacyjny znajduje się blisko wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W holu głównym na parterze znajdujesię dojście do dwóch wind osobowych. Na parterze budynku znajduje się kilka sal obsługi Interesantów oraz punkt podawczy/kancelaria z obniżoną ladą z zapewnioną możliwością podjazdu do lady. Na parterze (tak jak na każdym piętrze budynku) znajduje się także toaleta dla niepełnosprawnych. Komunikacja wewnętrzna budynku. Korytarze: Korytarze na piętrach są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą wzdłuż budynku w środkowej jego części zapewniając komunikację pomiędzy strefą otwartą a strefą zamkniętą (z kontrolą dostępu) oraz holem przy windach. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem (kontrola dostępu do strefy zamkniętej) bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są oznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Niektóre drzwi do pomieszczeń są wyposażone w kontrolę dostępu.W budynku na każdym piętrze przy windach znajdują się oznaczenia brajlowskie oraz tablice informacyjne (tyflorgaficzne) z numerami pokojów i poszczególnych komórek organizacyjnych. Schody: Budynek posiada dwie klatki schodowe z kontrola dostępu wejścia na każdą kondygnację. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze. Na parterze znajdują się ograniczniki wejścia na poziom minus 1.Windy: Budynek wyposażony jest w dwie windy osobowe. Oznakowanie przycisków wypukłe, przyciski mają oznakowania brajlem. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra. Dostosowania: Brak pętli indukcyjnych w budynku. W holach gdzie znajduje się obsługa Interesantów znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących. Informacja o prawie wstępu z psem asystującymMożliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Dostęp do tłumacza PJM jest w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze budynku. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim. Pomieszczenia sanitarne: Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowana na końcu korytarza strefy zamkniętej. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów. Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca w budynkuSale konferencyjne oznaczone są tabliczkami. Brak pętli indukcyjnej. Drzwi szerokie umożliwiające swobodny wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Sale wyposażone są w systemy audiowizualne. Ewakuacja z budynkuBrak widny do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja odbywa się dwiema klatkami schodowymi.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:
Zmiana wielkości czcionki;
Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:
tel 19115,
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,
Portal: https://warszawa19115.pl/(link otwiera się w nowej karcie)
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: https://warszawa19115.pl/czat(link otwiera się w nowej karcie)
Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1 (link otwiera się w nowej karcie)
Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty - max do 1 strony A4).Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.