Targowiska i handel obwoźny

Lp.

położenie miejsca (adres lub ulica albo nazwa skrzyżowania, numer działki ewidencyjnej i obręb)

poza pasem drogowym/w pasie drogowym

powierzchnia miejsca
(m2)

liczba stanowisk

powierzchnia stanowisk 
(m2)

przedmiot sprzedaży 
(asortyment)

okres prowadzenia handlu

Dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

uchylony

2

uchylony

3

uchylony

4

uchylony

5

uchylony

6

uchylony

7

uchylony

8

uchylony

9

uchylony

10

ul. Janiszowska/ al. Krakowska

w pasie drogowym

6

1

1x6

owoce, warzywa

całoroczny

Zespół Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

224434275

 

11

uchylony

12

ul. Astronautów

w pasie drogowym

1

1

1x1

warzywa, owoce, kwiaty

całoroczny lub sezonowy

Zespół Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

224434275

 

13

uchylony

14

ul. Centralna

w pasie drogowym

9

1

6x1,5

owoce, warzywa

całoroczny

Zespół Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

224434275

 

15

ul. Na Krańcu

w pasie drogowym

202

28

22x6m²

1x10m²

5x12m²

znicze,       kwiaty, wiązanki

Święta Bożego Narodzenia,             Święta Wielkanocne,

Wszystkich Świętych

oraz dni wolne od pracy

Zespół Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

224434275

 

36

3

3x12m²

całoroczny

Zespół Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

224434275

16

ul. Na Krańcu

w pasie drogowym

20

2

2x10m²

znicze, kwiaty, wiązanki

całoroczny

Zespół Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

224434275

 

17

ul. Dojazdowa

w pasie drogowym

72

12

12x6m²

znicze,       kwiaty, wiązanki

Święta Bożego Narodzenia,            Święta Wielkanocne, Wszystkich Świętych

oraz dni wolne od pracy

Zespół Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

224434275

18

ul. Dojazdowa

w pasie drogowym

60

10

10x6m²

znicze,       kwiaty, wiązanki

całoroczny

Zespół Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

224434275

 

19

ul. Lipowczana

w pasie drogowym

15

1

1x15m

znicze,  kwiaty, wiązanki

całoroczny

Zespół Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

224434275