Kluby i świetlice dla dzieci i młodzieży

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa - Ognisko "Okęcie"

ul. Malownicza 31a, 02-272 Warszawa
tel.: 697 880 715
e-mail: okecie@rodzinnawarszawa.pl
Ognisko jest placówką wsparcia dziennego o charakterze specjalistycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 18 lat.
Ognisko znajduje się w budynku Gimnazjum Nr 114.

Nasza oferta obejmuje:
profesjonalną pomoc reedukacyjną i terapeutyczną dzieciom i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce.
udzielanie wsparcia dzieciom, młodzieży i ich rodzinom;
pomoc w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych;
umożliwienie uczestniczenia w życiu kulturalnym;
zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zajęcia wokalne, plastyczne, taneczne, teatralne;
organizowanie wyjazdów letnich.
Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00 - 18.00, w piątek 12.00 - 17.00.

Oferta placówki jest bezpłatna. 

Pracownia KoOkocha:

placówka wsparcia dziennego 
ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa 
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00
tel. 883 407 206
e-mail: pracowniakookocha@gmail.com   

placówka wsparcia dziennego 
ul. Naukowa 4 lok. 2A i 3A
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00
tel. 883 407 206