Sprawy obronne i kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa w Warszawie 2021

9 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa na terenie Warszawy. Celem kwalifikacji jest ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

Na terenie m.st. Warszawy tegoroczna kwalifikacja rozpocznie się 9 sierpnia i będzie trwała do 19 listopada. W tym celu powołanych zostało 5 powiatowych komisji lekarskich:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 dla dzielnic: Bielany, Bemowo i Wola, siedziba w dzielnicy Bielany, ul. Pabla Nerudy 1, klub osiedlowy WSB-M „Chomiczówka”, tel. 519 047 303, czas pracy komisji – od 17 sierpnia do 10 listopada 2021 roku.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 dla dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy, Śródmieście, Żoliborz, siedziba w dzielnicy Ochota, ul. Nowowiejska 37B (Ośrodek Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota), tel. 519 047 343, czas pracy komisji – od 9 sierpnia do 28 października 2021 r.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów, siedziba w dzielnicy Mokotów, Kazimierzowska 60 (Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22), tel. 519 047 443, czas pracy komisji – od 16 sierpnia do 19 listopada 2021 r.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 4 dla dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła, siedziba w dzielnicy Praga Południe, ul. Mińska 1/5, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5, tel. 519 047 444, czas pracy komisji – od 9 sierpnia do 28 października 2021 r., z wyłączeniem 1 września.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 5 dla dzielnic: Białołęka, Praga Północ i Targówek, siedziba w dzielnicy Białołęka, ul. Nagodziców 3, Klub Osiedlowy „ARKONA”, tel. 519 047 455, czas pracy komisji – od 16 sierpnia do 10 listopada 2021 r.

Z uwagi na konieczność zachowania szczególnych warunków bezpieczeństwa związanych z pandemią, prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami. Pozwolą one przygotować się do kwalifikacji, ułatwić jej przeprowadzenie i skrócenie (do niezbędnego minimum) czas pobytu w lokalu powiatowej komisji lekarskiej.

Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce sprawy obronne.

Pamiętaj o wypełnieniu i zabraniu ze sobą ankiety osobowej (dołączonej do wezwania, forma edytowalna poniżej).

Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!


 


Świadczenia osobiste i rzeczowe

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.) przewiduje szczególny rodzaj obowiązku obywateli i przedsiębiorców spełniany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W dziale VII ustawy został zawarty katalog przepisów dotyczących świadczeń na rzecz obrony. Są one jedną z form realizacji powszechnego obowiązku obrony RP i stanowią integralną część systemowych rozwiązań obronnych. Dla samorządu terytorialnego szczególnie istotne są dwa rodzaje świadczeń – osobiste i rzeczowe.
W obu przypadkach to wójt, burmistrz (prezydent miasta) jest organem odpowiedzialnym za wydanie decyzji administracyjnej, w której określa rodzaj i zakres świadczenia, miejsce wykonania, czas trwania, przedmioty planowane do wykorzystania oraz podmiot na rzecz którego świadczenie będzie realizowane.

Świadczenia osobiste (dot. obywateli polskich, od 16 do 60 roku życia, na stałe zameldowanych w kraju) w czasie pokoju polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa; zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków (może dot. wykorzystania narzędzi prostych, w stosunku do kurierów – wykorzystanie posiadanych środków transportowych).
Zakres wykorzystania: ćwiczenia wojskowe,
  •  ćwiczenia wojskowe w jednostkach przewidzianych do militaryzacji,
  •  ćwiczenia w obronie cywilnej w zakresie powszechnej samoobrony,
  •  dostarczenie i obsługa przedmiotów świadczeń rzeczowych.
Czas trwania:
  •  jednorazowo do dwunastu godzin,
  •  w odniesieniu do kurierów oraz osób dostarczających/obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych czterdzieści osiem godzin; z zastrzeżeniem, że nie częściej niż  do trzech razy
w roku.
Świadczenia osobiste (dot. obywateli polskich, od 16 do 60 roku życia, na stałe zameldowanych w kraju,) w czasie wojny polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, obrony cywilnej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.
Czas trwania:
  •  świadczenie nie może przekroczyć jednorazowo siedmiu dni. Świadczenia rzeczowe polegają na oddaniu do użytkowania jednostkom wojskowym pomieszczeń, terenów, środków transportu, maszyn, narzędzi i innego sprzętu na cele przygotowania obrony państwa. Obowiązek ten dotyczy bardzo szerokiego kręgu podmiotów – zarówno urzędów, instytucji państwowych, przedsiębiorców jak i osób fizycznych.

Świadczenia rzeczowe nakładane są w dwóch grupach: pierwsza dotyczy uzupełnienia etatowych potrzeb i stanów liczbowych wynikających z wojennych struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych oraz innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obronności państwa; druga grupa dotyczy doraźnego używania przez Siły Zbrojne oraz inne jednostki organizacyjne.
Świadczenia rzeczowe na uzupełnienie doraźnych potrzeb – oddanie nieruchomości lub rzeczy do  używania przez następujące podmioty: Siły Zbrojne, Obronę Cywilną, państwowe jednostki organizacyjne wykonujące zadania dla potrzeb obrony kraju, w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków oraz organizacji rejestracjii kwalifikacji wojskowej.
Czas trwania (jednorazowo):
  • ćwiczenia obrony cywilnej i powszechnej samoobrony do 24 godzin (do 3 razy w roku),
  • sprawdzenie gotowości mobilizacyjnej SZ do 48 godzin (do 3 razy w roku),
  • ćwiczenia wojskowe do 7 dni (raz w roku),
  • rejestracja i kwalifikacja wojskowa, zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska – bez ograniczeń czasowych.
Świadczenia rzeczowe na uzupełnienie etatowych potrzeb – uzupełnienie potrzeb wynikających ze struktur SZ oraz państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa. Czas trwania – do ustania potrzeb korzystania podmiotu uprawnionego (czas nieograniczony).

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081).”

Świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej (oraz inne należności).

Informacje oraz wzory dokumentów dotyczące uprawnień dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe lub do czynnej służby wojskowej (rekompensata utraconego wynagrodzenia, pokrywanie należności mieszkaniowych, uznanie za żołnierza samotnego bądź posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny) zostały zamieszczone na stronie nowa-bezpieczna.um.warszawa.pl/sprawy-obronne