Parki, zieleńce i zbiorniki wodne

Na terenie naszej Dzielnicy znajduje się szereg urokliwych terenów dla odpoczynku i rekreacji mieszkańców na łonie natury wymienić tu należy przede wszystkim: Park Kombatantów, Park ze Stawami Cietrzewia, Park ze Stawem Koziorożca, Fort V Włochy, Park Marka Kotańskiego i Park Ogrody Kosmosu oraz liczne mniejsze tereny zieleni.

Tereny zieleni Dzielnicy Włochy można je podzielić na dwie zasadnicze grupy ze względu na wielkość powierzchni i ich charakter.

Pierwsza grupa to parki:

Park Kombatantów

Zajmuje powierzchnię ponad 5 ha. Jest to obiekt z czytelnych historycznym założeniem parkowych z połowy XIX w. tworzący wraz z zabytkowym Pałacykiem Koelichenów zespół pałacowo parkowy Koelichenów – Mostowskich wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Na terenie parku rośnie wiele okazałych drzew a wśród nich kilka pomników przyrody w tym sosny czarne, lipy drobnolistne, platan klonolistny, klon polny i kasztanowiec. Na szczególną uwagę zasługują oryginalne „szaniorowskie” ławki parkowe z przełomu XIX i XX w. w ilości ponad 40 szt. jest to najliczniejsza ich grupa w Warszawie. Ze współczesnych elementów wymienić można dwa place zabaw dla dzieci w tym jeden dla dzieci z niepełnosprawnościami i siłownię plenerową dla dorosłych.

Park ze Stawami Cietrzewia

Zajmuje powierzchnię blisko 8 ha w tym około 4 ha stanowią dwa akweny Glinianka Krańcowa i Glinianka Cietrzewia. Na terenie parku znajduje się plac zabaw dla dzieci z podziałem na grupy wiekowe, plac rekreacyjno-sportowy dla dorosłych, hamaki miejskie i ścianka wspinaczkowa dla miłośników alpinizmu. Nie tylko dla wędkarzy wybudowano kilka pomostów zawieszonych nad taflą Glinianki Cietrzewia.

Park ze Stawem Koziorożca

Zajmuje powierzchnię ok. 2,2 ha, z czego połowa to obszar stawu, od którego park przyjął swoją nazwę. Nad wodą znajdują się liczne ławeczki, a krzewy i mostek dodają uroku temu miejscu.

Fort V Włochy

Zajmuje powierzchnię ponad 8 ha jest to wpisany do rejestru zabytków pod nr A-923 fort bojowy zewnętrznego pierścienia XIX w. Twierdzy Warszawa. Obiekt posiada dobrze zachowane koszary szyjowe, obwałowania i fosy oraz relikty wysadzonych przed Pierwszą Wojna Światowa kaponier, potern, schronów podwalni i muru oporowego przeciwskarpy, który został w części odsłonięty i wyeksponowany w formie trwałej ruiny. W celu ułatwienia korzystania z obiektu wykonano dwa ciągi schodów terenowych i aleje spacerowe. Obecnie realizowana jest inwestycja ze środków unijnych pn.: „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy”.

Park Marka Kotańskiego

Zajmuje powierzchnię ok. 2,6 ha. Obiekt położony jest pomiędzy linią kolei radomskiej a osiedlem mieszkaniowym przy ul. 1 Sierpnia. Na terenie obiektu znajduje się Dzielnicowe Centrum Rekreacji, w skład którego wchodzą: place zabaw dla dzieci w różnym wieku, skate park, amfiteatr, boiska sportowe, siłownia plenerowa i zestaw do ćwiczeń typu street work out oraz ogrodzony wybieg dla psów o nawierzchni piaskowej.

Park Ogrody Kosmosu

Zajmuje powierzchnię ok. 3 ha. Obiekt położony jest pomiędzy ul. Sympatyczną, Plastyczna a liniami kolejowymi. Podczas realizacji obiektu zadbano o zwiększenie różnorodności przyrodniczej tworząc łąki kwietne, bogate nasadzenia bylin i roślin okrywowych oraz ogrody deszczowe. Na terenie obiektu znajduje się plac zabaw dla dzieci w różnym wieku wykonany z drewna akacjowego, boisko o nawierzchni piaskowej, pergola, oświetlenie parkowe z systemem iluminacji oraz liczne meble parkowe jak ławeczki, leżaki, pomosty piknikowe i kosze na śmieci. W południowej części parku zlokalizowano dzielnicową pasiekę.

Druga grupa to skwery i zieleńce:

 • Skwer miejski przy skrzyżowaniu ulic księdza Chrościckiego i Rybnickiej,
 • Skwer miejski przy skrzyżowaniu ulic Potrzebnej Plastycznej,
 • Skwer poświęcony załodze samolotu „Mikołaj Kopernik” pomiędzy ulicami Pawła Lipowczana i Materii.
 • Zieleniec na Placu Wolności przy ul. Dymnej,
 • Zieleniec – park kieszonkowy przy ul. Borsuczej,
 • Zieleniec – park kieszonkowy przy ul. Geologicznej,
 • Zieleniec przy ul. 1 Sierpnia na wysokości budynków o nr 24-30,
 • Zieleniec przy ul. Globusowej,
 • Zieleniec wokół Glinianki Podwójnej przy ul. Cegielnianej,

 • Zieleniec ze zbiornikami wodnymi Glinianki Załuskie przy ul. Emaliowej,
 • Zieleniec ze Stawem Zbarskim przy ul. Wirażowej,
 • Zieleniec z placem zabaw i obiektami rekreacyjno – sportowymi przy ul. Na Skraju,
 • Zieleniec z placem zabaw i obiektami rekreacyjno – sportowymi przy ul. Naukowej,
 • Zieleniec z placem zabaw przy ul. Aksamitnej,
 • Zieleniec z pomnikiem ofiar katastrofy lotniczej z 14.03.1980 r. na terenie zapola Fortu VI Okęcie.

Zbiorniki wodne

Utrzymanie czystości, dbanie o roślinność, oczka wodne i obiekty małej architektury to jedno z wielu zadań dzielnicy na administrowanych przez nią terenach zieleni. 

Do zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Włochy zaliczamy:

 • Staw Koziorożca

pow. zwierciadła wody 2,69 ha; średnia głębokość 2,65 m

 • Glinianki Cietrzewia, w tym Glinianka Krańcowa

pow. zwierciadła wody 4,16 ha; średnia głębokość 4,1 m

 • Glinianki Załuskie

staw mniejszy pow. zwierciadła wody 0,45 ha; średnia głębokość 2,25 m
staw większy pow. zwierciadła wody 1,06 ha; średnia głębokość 3,45 m

 • Staw Zbarski

pow. zwierciadła wody 0,25 ha; średnia głębokość 0,37 m

Razem powierzchni zwierciała wody w dzielnicy jest 8,61 ha.