Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Wszystkich mieszkańców Dzielnicy Włochy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebują pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu kryzysu zapraszamy do skorzystania z szerokiego wsparcia Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy mieszczącego się przy al. Krakowska 255 w Warszawie.

Udzielamy pomocy w następujących sytuacjach:

  • różnego rodzaju kryzysy (m.in. konflikty, utrata bliskiej osoby, rozwód, choroba);
  • problemy rodzinne, emocjonalne, w związkach;
  • nadużywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych – pomocy udzielamy zarówno osobom szukającym motywacji do podjęcia leczenia i zmiany swojej sytuacji życiowej, jak i wszystkim tym, którzy cierpią z powodu nadużywania alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych przez osobę bliską;
  • doświadczanie przemocy w rodzinie – udzielamy wsparcia psychologicznego, prawnego, pomagamy podjąć działania interwencyjne, dysponujemy bazą miejsc pomocowych. Pomocy udzielamy również świadkom przemocy;
  • stosowanie przemocy wobec bliskich – zapraszamy osoby, które chcą zmienić swoje zachowanie i poszukują w tym celu motywacji i wskazania kierunku zmiany. 

Bezpłatnych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają:

  • psycholog
  • specjalista terapii uzależnień
  • prawnik

Zapisy oraz informacje o konsultacjach:

tel.: 22 443 44 74 w godzinach i dniach wskazanych w poniższym harmonogramie, e-mail:  wlochy.pik@um.warszawa.pl 
lub pod nr tel.: 22 443 43 51 lub 22 443 44 76 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Godziny dyżurów w PIK:                                                 

Psycholog
czwartki: 8.00-12.00
piątki: 9.00 -13.00      

Terapeuta uzależnień
poniedziałki: 16.00-18.00
wtorki: 16.00-18.00    

Prawnik
piątki, godz. 12.30-18.30