Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Wszystkich mieszkańców Dzielnicy Włochy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebują pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu kryzysu zapraszamy do skorzystania z szerokiego wsparcia Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy mieszczącego się przy al. Krakowska 255 w Warszawie.

Udzielamy pomocy w następujących sytuacjach:

  • różnego rodzaju kryzysy (m.in. konflikty, utrata bliskiej osoby, rozwód, choroba);
  • problemy rodzinne, emocjonalne, w związkach;
  • nadużywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych – pomocy udzielamy zarówno osobom szukającym motywacji do podjęcia leczenia i zmiany swojej sytuacji życiowej, jak i wszystkim tym, którzy cierpią z powodu nadużywania alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych przez osobę bliską;
  • doświadczanie przemocy w rodzinie – udzielamy wsparcia psychologicznego, prawnego, pomagamy podjąć działania interwencyjne, dysponujemy bazą miejsc pomocowych. Pomocy udzielamy również świadkom przemocy;
  • stosowanie przemocy wobec bliskich – zapraszamy osoby, które chcą zmienić swoje zachowanie i poszukują w tym celu motywacji i wskazania kierunku zmiany. 

Bezpłatnych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają:

  • psycholog
  • specjalista terapii uzależnień
  • prawnik

Zapisy oraz informacje o konsultacjach:
tel.: 22 443 44 74 w godzinach i dniach wskazanych w poniższym harmonogramie
 

Godziny dyżurów konsultantów w PIK:

psycholog, poniedziałki 15.00-19.00 oraz czwartki w godz. 12.00-16.00

terapeuta uzależnień, wtorki w godz. 16.00-20.00

prawnik, piątki w godz. 12.30-18.30