Komunikaty i ogłoszenia

 • STY
  25

  Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy, styczeń-luty 2023

  Terminy: LUTY 1 luty 2023r., godz. 17.00, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Porządek nr 25, Urząd Dzielnicy Włochy (sala nr 205) 7 luty 2023r., godz. 17.00, Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Porządek nr 51, Urząd Dzielnicy Włochy (sala nr 205) STYCZEŃ 12 stycznia 2023r., godz. 17.00, Komisja Oświaty, Porządek nr 51, Urząd Dzielnicy Włochy (sala konferencyjna nr 205) 24 stycznia 2023r., godz. 17.00, Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Porządek nr 50, Urząd Dzielnicy Włochy (sala nr 205) 25 stycznia 2023r., godz. 18.00, Komisja Kultury i Sportu, Porządek nr 44, Urząd Dzielnicy Włochy (sala nr 205) 26 stycznia 2023r., godz. 17.00, Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny, Porządek nr 38, Urząd Dzielnicy Włochy (sala nr 225). 31 stycznia 2023r., godz. 17.00, Komisja Rewizyjna, Porządek nr 15, Urząd Dzielnicy Włochy (sala nr 225) 31 stycznia 2023r., godz. 17.00, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Porządek nr 47, Urząd Dzielnicy Włochy (sala nr 205)

 • STY
  25

  Jaka Inicjatywa lokalna w Warszawie?

  Rozpoczęto konsultacje społeczne dot. zmiany w uchwale nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Więcej na: https://konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_inicjatywa_lokalna https://konsultacje.um.warszawa.pl/dla_ngo_jaka_inicjatywa_lokalna

 • STY
  25

  Konkurs Ośmiu Wspaniałych

  Konkurs Ośmiu Wspaniałych Poznajmy najlepszych wolontariuszy! Rozpoczyna się jubileuszowa XXX edycja Stołecznego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2023. Patronat nad konkursem objął Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski. Konkurs promuje młodych ludzi, którzy bezinteresownie organizują pomoc potrzebującym oraz przyłączają się do innych akcji i wydarzeń charytatywnych zachęcając do aktywnego udziału w nich także swoich rówieśników i kolegów ze szkoły. Konkurs skierowany jest do uczniów, od 4 klasy szkoły podstawowej do 5 klasy szkoły ponadpodstawowej, zrzeszonych w szkolnych kołach i klubach wolontariatu oraz do dzieci i młodzieży zaangażowanych w indywidualny wolontariat w ramach świetlic środowiskowych, młodzieżowych domów kultury i innych miejsc. W ciągu 29 lat w konkursie wzięło udział blisko 1500 młodych ludzi oraz około 340 klubów wolontariatu. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem. Kandydatów w kategoriach indywidualnych i grupowych zgłaszać mogą nauczyciele, opiekunowie wolontariatu oraz przedstawiciele społeczności lokalnych. Kandydatów można zgłaszać do 28 lutego 2023 r. Szczegółowe informacje o konkursie: regulamin, formularze, harmonogram dostępne są na stronie: http://swiatnatak.pl/edycja-konkursu-2023/ Zapraszamy do przedstawiania w konkursie dzieci i młodzieży, którzy są wrażliwi na czyjeś cierpienie, niedołężność, niepełnosprawność oraz ubóstwo. Powiedzmy o nich całemu światu! Zasługują na to!