Wyróżnione wydarzenia

 • XXIX Sesja Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

  Informujemy o zwołaniu XXIX Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na dzień 13 maja 2021 r. o godz. 18:00 w zdalnym trybie obradowania. W trakcie Sesji mieszkańcy mogą kontaktować się z Wydziałem Obsługi Rady telefonicznie, pod numerem tel. 22 443 42 14, oraz mailowo: wlochy.wor@um.warszawa.pl Transmisja obrad: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1475/rada-dzielnicy-wlochy.htm

 • Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny on-line: 29 kwietnia

  Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 29 kwietnia 2021 r., godzina 17.00, posiedzenie zdalne Porządek Nr 22 Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie Protokołu nr 21 z dnia 25 marca 2021 r. Bieżąca informacja dotycząca działalności włochowskich placówek ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-19, Spotkanie z Radą Seniorów w Dzielnicy Włochy dotyczące bieżących problemów...

 • Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego on-line: 27 kwietnia

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 27 kwietnia 2021 r., godzina 17:00 (Komisja zdalna) Porządek Nr 27 Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 26 z dnia 30 marca 2021 roku. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w dzielnicy Włochy. Nowe miejsca postojowe na Osiedlu Astronautów, na terenach administrowanych przez ZGN. ...

 • Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji on-line: 21 kwietnia

  Porządek Nr 18 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 21 kwietnia 2021 r., godzina 16.30 Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 17 z dnia 24.02.2021 r. Rozpatrzenie skargi mieszkańca na działania Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy (CRSiW 281/2021) Zamknięcie obrad. Zaproszeni goście: Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Zastępca...

 • Zdalne posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: 19 kwietnia

  ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 4 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 51/XI/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/IX/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zwołuję IV Sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 19 kwietnia 2021 roku,...

 • Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu on-line: 22 kwietnia

  Porządek nr 25 Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 22 kwietnia 2021 roku, godzina 17.00 (posiedzenie zdalne) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 22 posiedzenia w dniu 21.01.2021, protokołu nr 23 posiedzenia w dniu 9.02.2021, protokołu nr 24 posiedzenia w dniu 23.03.2021. Omówienie projektów Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok w zakresie kultury, sportu i rekreacji, w tym informacja na temat...

 • Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska on-line: 20 kwietnia

  Komisji Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2021 roku, godzina 17.00 (posiedzenie zdalne) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 28 posiedzenia w dniu 4 lutego 2021, protokołu nr 29 posiedzenia w dniu 8 marca 2021, protokołu nr 30 posiedzenia w dniu 23 marca 2021 roku. Omówienie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Popularnej odcinek od ul....

 • Posiedzenie Komisji Oświaty on-line: 15 kwietnia

  Porządek nr 30 posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 15 kwietnia 2021 r. godzina 17:00 (Komisja zdalna) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 29 z 9 marca 2021 roku. Informacja Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie aktualnej sytuacji we włochowskich placówkach oświatowych po 11 kwietnia 2021 roku. Informacja Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy dotycząca zakończenia remontu i...