Rada Seniorów

Uchwałą nr 19/IV/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.Rada Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy powołała Radę Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
21 maja 2019 r. odbyła się, uroczysta, I Sesja Rady Seniorów.

Skład prezydium:
Przewodnicząca Maria Boratyn-Laudańska
Wiceprzewodniczący Krzysztof Chorzewski
Sekretarz Frants Audzei
przedstawiciel do Warszawskiej Rady Seniorów  Wojciech Kożuchowski

Skład Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (kadencja 2019-23)

 • Frants Audzei
 • Halina Berłowska
 • Maria Boratyn-Laudańska
 • Krzysztof Tadeusz Chorzewski
 • Henryk Dąbrowski
 • Elżbieta Maria Janusz
 • Jarosław Karcz
 • Janina Kołodziejczyk
 • Grażyna Kot
 • Wojciech Kożuchowski
 • Barbara Kuryłek-Kaczmarek
 • Joanna Pieńkosz
 • Aneta Świątko
 • Violetta Wacławek
 • Maria Aldona Woźniak 

Na drugiej Sesji Rady Seniorów, która odbyła się 3 czerwca br.  ustalono, że Rada Seniorów będzie pracowała poprzez Zespoły Zadaniowe.
Powołano 3 Zespoły Zadaniowe, tj:

Zespół Zadaniowy  ds. Polityki Społecznej  i Spraw Społecznych

 • Janina Kołodziejczyk Przewodnicząca Zespołu
 • Elżbieta Janusz
 • Wojciech Kożuchowski  

Zespół Zadaniowy ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

 • Krzysztof Chorzewski Przewodniczący Zespołu 
 • Grażyna Kot
 • Maria Aldona Woźniak

Zespół Zadaniowy ds. Studiów i Analiz 

 • Henryk Dąbrowski Przewodniczący Zespołu
 • Audzei Frants
 • Wojciech Kożuchowski