Świadczenia 500+

 


Nowe dokumenty do pobrania:

 1. Załacznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 +
 2. RODO- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa
   

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych dla Dzielnicy Włochy informuje, że
świadczenie wychowawcze (500+) na okres 2019/2021 były przyznane do dnia 31 maja 2021 roku.

Kolejny okres świadczeniowy rozpoczął się 1 czerwca 2021. Wnioski można składać zgodnie z poniższym harmonogramem.

500 plus: okres zasiłkowy od 1.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

 1. od 01.02. elektronicznie (bank, Empatia);
 2. od 01.04. papierowo 
   

Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w 2021 roku:

Od 01.07.2021 r. obsługą świadczenia ,,Dobry start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 

Świadczenia rodzinne:.

 1. Od 01.07.2021 r.  elektronicznie (bank, Empatia, ePUAP, ZUS);
 2. Od 01.08.2021 r.  osobiście lub elektronicznie

Fundusz alimentacyjny:

 1. Od 01.07.2021 r.  elektronicznie (bank, Empatia, ePUAP, ZUS);
 2. Od 01.08.2021 r.  osobiście lub elektronicznie


W Dzielnicy Włochy wnioski można składać w:
Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM) Urzędu Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257
pn.-pt., godz. 8-16


Wszystkie informacje dostępne są na stronach:

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


Informacje na temat świadczenia

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowe go i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w przypadku Warszawy – w dzielnicach, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z miejscem zamieszkania wskazanym we wniosku. Jeżeli osoba otrzymująca świadczenie przeprowadzi się do innego miasta, powinna powiadomić jednostkę, która wypłacała dotychczas świadczenie o zmianie miejsca zamieszkania i złożyć nowy wniosek w nowym miejscu zamieszkania.

O szczegółach dotyczących programu Rodzina 500 plus oraz praktycznych informacjach dotyczących wypłacania świadczenia będziemy informować na bieżąco.

 

Załączniki: