Szkoły podstawowe we Włochach

ul. Przepiórki 16/18, 02-407 Warszawa
tel.: (+48) 22 863 10 21, 22 863 10 22
fax: (+48) 22 863 10 20
e-mail: sekretariat@sp66.waw.pl
www.sp66waw.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr 66 powstała w roku szkolnym 1946/1947 z podziału ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 2, otrzymując nr 4. Początkowo mieściła się przy ul. Promienistej 14. Pierwszym kierownikiem szkoły był Antoni Rutkowski. W roku szkolnym 1950/1951 szkoła zmieniła nazwę na Ogólnokształcąca Szkoła Stopnia Podstawowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 12. W 1954 r. rozpoczęto budowę budynku przy ul. Przepiórki 18 (dawniej Długosza). W dniu 1 września 1956 r. szkoła rozpoczęła działalność w nowym budynku i liczyła wówczas 18 oddziałów, w których uczyło się 800 uczniów. W tym też roku rozwiązano TPD,a placówkę przemianowano na szkołę nr 66. Lata 1956/59 to już 24 oddziałyz prawie tysiącem uczniów.

W 1977 r. placówka została zlikwidowana a budynek oddano w dzierżawę Zespołowi Szkół Zawodowych PKS na 5 lat. Placówkę przeniesiono do szkoły podstawowej nr 266 przy ul. Promienistej. Wkrótce okazało się, że brakuje miejsc w szkołach dla nowych uczniów. W dniu 1 września 1985 r. pierwszoklasiści rozpoczęli naukę na pierwszym piętrze budynku przy ul. Przepiórki. Szkoła podstawowa nr 66 została reaktywowana 31 maja 1991 r. Od 1995 r. sytuacja szkoły uległa znaczącej poprawie. Dokonano wielu remontów, finansowanych przez gminę. Placówka opiekuje się miejscem pamięci narodowej przy ul. Chrościckiego 67.

W 2006 r. obyły się uroczystości 50-lecia istnienia szkoły. W tym też roku dyrekcja, nauczyciele i rodzice podjęli starania nadania placówce imienia. W dniu 24 października 2009 r. odbyło się oficjalne nadanie szkole imienia księdza Juliana Chrościckiego. Podpisano Akt Erekcyjny, a szkole uroczyście przekazano sztandar. 

ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa
tel.: (+48) 22 846 09 31
e-mail: nasza87@wp.pl
www.nasza87.pl

Szkoła Podstawowa nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum nr 114 z tworzą obecnie Zespół Szkół nr 126.

Początki Szkoły Podstawowej nr 87 to rok 1936, kiedy to znajdującą się na Rakowie szkołę siedmioklasową podzielono na szkołę nr 1 i szkołę nr 2. Obie placówki mieściły się w barakach. W 1937 r. przystąpiono do budowy gmachu przy al. Krakowskiej 68, do którego szkoły przeniosły się w styczniu 1940 r. Już w marcu tego roku Niemcy niestety zajęli budynek, a dalsza nauka była kontynuowana w prywatnych domach. Szkoły odzyskują dopiero w 1945 r. swój gmach.

W 1957 r. szkoła otrzymuje nr 87. W tym samym roku powstaje Społeczny Komitet Budowy Szkoły. W 1958 r. zostaje oddany do użytku nowy budynek przy ul. Malowniczej 31. W roku 1959 zakończono również budowę pawilonu mieszkalnego, świetlicy i sali gimnastycznej. W 1978 r. otwarto Izbę Tradycji Narodowej. Początek W 1981 r. szkole nadano imię Związku Młodzieży Polskiej, ale szesnaście lat później szkoła otrzymała nowe imię: 7 Pułku Piechoty Armii Krajowej „Garłuch”. Z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową. W 2002 r. w placówce powstaje klasa integracyjna.

Szkoła oferuje pomoc przy rozwiązywaniu problemów edukacyjnych przez specjalistów zatrudnionych w szkole: pedagog, logopeda, terapeuta terapii pedagogicznej, terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzimy zajęcia wspomagające uczniów: integracji sensorycznej, trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa. Posiadamy salę do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

Wyróżnia nas spośród innych placówek: od 2004 r. we wrześniu organizowany jest  piknik integracyjny – „Pożegnanie lata”, od 2012r. na wiosnę organizowany jest Festiwal Talentów; sala kulinarna, w której dzieci uczą się piec, co roku na Boże Narodzenie  organizowane jest święto piernika.

Wyróżnikiem jest postać przyjaciela szkoły, „Papcia Chmiela” czyli Henryka Jerzego Chmielewskiego, byłego żołnierza „Garłucha”, twórcy słynnego komiksu „Tytus, Romek i Atomek”. Specjalnie dla tej placówki stworzył wizerunek Tytusa w mundurku. Na 50-lecie, szkoły, 2009, Papcio Chmiel otrzymał honorową legitymację ucznia. Uczniowie natomiast corocznie na zakończenie roku szkolnego nagradzani są dyplomem Małego i Dużego Tytusa za szczególne osiągnięcia.

Posiadamy tytuł „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą”. Uzyskaliśmy certyfikat szkoły wspierającej uczniów uzdolnionych „Wars i Sawa”. Zdobyliśmy tytuł przyznawany przez MEN „Szkoła odkrywców talentów”

Od dwóch lat w szkole aktywnie działa wolontariat szkolny.

W 2013 r. przy szkole powstało Stowarzyszenie Sercem Malowane, które wspiera swymi działaniami pracę placówki.

ul. Radarowa 4B, 02-137 Warszawa
tel.: (+48) 22 846 09 32
e-mail: sp88@edu.um.warszawa.pl
www.sp88.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 88 powstała w 1947 r. W tamtych czasach brak szkół był dotkliwym problemem Okęcia. Z Ziem Odzyskanych sprowadzono barak i prowizoryczną „budowę” ustawiono przy al. Krakowskiej 68. Tam w październiku 1947 r. rozpoczęła pracę szkoła nr 3, która liczyła 600 uczniów w 14 oddziałach.

W 1951 r. Okęcie weszło w skład dzielnicy Ochota i władze zmieniły numerację placówek. Szkoła otrzymała nr 88 i została przeniesiona z drewnianego baraku do budynku murowanego przy al. Krakowskiej 68. We wrześniu 1967 r. placówka została znowu przeniesiona, ale tym razem do nowego gmachu przy ul. Radarowej 4b. Na budynku umieszczono tablicę pamiątkową „Szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego Rok 1967”. W 1976 r. nadano szkole imię generała Aleksandra Zawadzkiego. W 1993 r., podczas obchodów 45-lecia szkoły imię zmieniono na I Prezydenta Niepodległej Polski Gabriela Narutowicza. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona szkoły nastąpiło 15 maja 2008r. podczas uroczystości 60-lecia placówki.

Od 2001 r. w szkole istnieje wolontariat. Wolontariusze z niej biorą udział w akcjach Fundacji „Świat na tak”. Za swą działalność zostali nagrodzeni wyróżnieniem „Ośmiu wspaniałych”.

W 2003 r. placówka otrzymała certyfikat „Szkoła z klasą”, a 4 nauczycieli zostaje „Nauczycielem z klasą”. W 2008 r. szkoła zajęła w rankingu sportowym I miejsce w dzielnicy oraz III miejsce w Warszawie.

W chwili obecnej do szkoły uczęszcza 403 uczniów. Uczy ich 43 nauczycieli. Placówka może się poszczycić dużym boiskiem z wydzielonymi sektorami do koszykówki, piłki nożnej, mini koszykówki, placem rekreacji sportowej, bieżniami na 60 i 100 m oraz skocznią. Szkoła prowadzi wiele zajęć pozalekcyjnych i ponadprogramowych jak: nauka języka angielskiego od pierwszej klasy, gimnastyka korekcyjna wad postawy, basen, nauka tańca.

Szkoła opiekuje się miejscem pamięci narodowej przy al. Krakowskiej 175. Poświęcone jest ono pamięci osób, które zginęły w tym miejscu 2 sierpnia 1944 r.

ul. Cietrzewia 22A, 02-492 Warszawa
tel.: (+48) 22 863 73 12
e-mail: sekretariat94@wp.pl 
www.sp94.waw.pl

W 1928 r. Edward Koelichen przekazał gminie Skorosze działkę przy ulicy Parkowej (obecnie Cietrzewia) pod budowę gmachu szkolnego. W 1932 r. nastąpiło uroczyście otwarcie placówki. W 1935 r. Rada Pedagogiczna wystąpiła do władz o nadanie szkole imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Decyzja była pozytywna i w centralnym miejscu szkoły ustawiono popiersie patrona. Podczas wojny placówka nie działała. Po wojnie budynek odremontowano ze składek rodziców, ale szkole nie przywrócono imienia Marszałka.

Dzieci było tak dużo, że naukę prowadzono na dwie zmiany. Dlatego władze oświatowe w 1953 r. rozpoczęły rozbudowę. Jednocześnie w starym budynku utworzono drugą szkołę o numerze 146. Jednak w następnych latach liczba dzieci zmniejszyła się i postanowiono obie placówki połączyć w jedną o numerze 94.

W 1989 r. Rada Pedagogiczna wystąpiła do władz z wnioskiem o przywrócenie szkole dawnego imienia. Rok później otrzymała na to zgodę. W 1991 r. obchodzono uroczyście 60-lecie szkoły imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

W 1994 r. stworzono w szkole pierwszą klasę integracyjną dla dzieci z porażeniem mózgowym. Urząd gminy i Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomogły finansowo w dostosowaniu budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. „Szkoła nad stawem” ma zatem czym się chlubić. Obecnie do szkoły uczęszcza 712 uczniów, których uczy grono 53 nauczycieli. Przy szkole działa Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka”.

Jubileuszowy rok szkolny 2010/11 był niezwykle ważny dla naszej szkoły, gdyż  obchodzono w nim 80-lecie naszej placówki i 20-lecia przywrócenia imienia. Obchody obejmowały gromadzenie dokumentacji, zdjęć, pamiątek z minionych lat, spotkania z absolwentami, zajęcia i wystawy z cyklu  Historia szkoły. Kulminację obchodów 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 94  stanowiła uroczysta akademia z udziałem najwyższych władz dzielnicy Włochy i innych gości. 

Szkoła opiekuje się miejscem pamięci narodowej przy ulicy Techników 4. Jest to tablica poświęcona pamięci oficerów 2. batalionu 7 pp. „Garłuch”, którzy w tym budynku zostali zamordowani lub aresztowani. 

ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa
tel.: (+48) 22 846 03 81
e-mail: sp227@op.pl
https://sp227.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 227 istnieje od 1962 r. Znajduje się przy ul. Astronautów 17, była to jedna z tzw. „tysiąclatek”. 

Szkoła opiekuje się miejscem pamięci narodowej na skwerze 7 pp. AK „Garłuch”.

ul. Promienista 12a, 02-428 Warszawa
tel.: 22 863 73 04, 863 65 97
e-mail: szkola.promienista@wp.pl
www.promienista.waw.pl

 

 

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.