Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

 • Artykuł

  Warszawa zapewnia głuchym mieszkańcom wsparcie komunikacyjne w ponad 1200 miejskich lokalizacjach. Dzięki połączeniom wideo z tłumaczem polskiego języka migowego (PJM) warszawiacy z niepełnosprawnością słuchową mogą korzystać z usług, pomocy i informacji. Ta informacja dostępna jest także w PJM.

 • Artykuł

  INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NR 3/2023 NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Na podstawie § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. ( z późn.zm.) informuję, że konkurs ofert na najem lokali użytkowych, rozstrzygnięty w dniu 7 lipca 2023 r. został zamknięty. Wyniki przedstawiają się następująco: Lokal użytkowy przy ul. Rybnickiej 4 (powierzchnia 134,79m2 ) – brak ofert

 • Artykuł

  KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KONKURSU OFERT NR 3/2023 NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Na podstawie § 11 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn.zm.) Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości komunikat o zamknięciu konkursu ofert na najem lokali użytkowych, który został rozstrzygnięty w dniu 7 lipca 2023 r. poprzez wywieszenie na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Do...

 • Artykuł

  Komunikat Biura Ochrony Środowiska Wydłużamy termin składania zgłoszeń do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do izb rolniczych Mazowiecka Izba Rolnicza poszukuje kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej spełniającego warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183). W rozumieniu ustawy o izbach rolniczych członkami komisji mogą być: osoby fizyczne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych...

 • Artykuł

  Zapraszamy wszystkich seniorów na I Forum Środowisk Senioralnych we Włochach, które organizowane jest przez Dzielnicę Włochy oraz Radę Seniorów Dzielnicy Włochy, przy finansowym wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Podczas czterech spotkań porozmawiamy o szerokorozumianej polityce senioralnej w Warszawie oraz wyzwań, które na nas czekają. Na zakończenie każdego ze spotkań zaprosimy na część artystyczną.