Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

 • Artykuł

  I poniedziałek miesiąca: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Czereśniowa 35, pok. nr 02, w godz. 18.00 - 19.00lub w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, tel. 22 443 42 12 Komisje: Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Kultury i Sportu

 • Artykuł

  drugi wtorek miesiąca, Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, p. II, pok. nr 225, w godzinach: 18.00 - 19.00lub w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: tel. 513 035 688. Komisje: Kultury i Sportu - WiceprzewodniczącaOświatyPolityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny

 • Artykuł

  w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 602 712 947lub za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 44 34 212 Komisje: Kultury i Sportu - Przewodnicząca Mieszkaniowa - WiceprzewodniczącyPolityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny

 • Artykuł

  w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. (22) 443 42 12tel.: 513 721 698 Komisje: Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Mieszkaniowa

 • Artykuł

  .. Komisje: Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Oświaty