Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

 • ul. Ciszewska 7 Tablica upamiętniająca miejsce, gdzie mieścił się oddział zakaźny szpitala powstańczego służby sanitarnej VII Rejonu „Jaworzyn” VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej zakonspirowany jako szpital Rady Głównej Opiekuńczej. ul. Tumska 40 Tablica upamiętniająca miejsce, gdzie mieścił się szpital powstańczy służby sanitarnej VII Rejonu „Jaworzyn” VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej zakonspirowany jako szpital Rady Głównej Opiekuńczej.

 • Artykuł

  Stowarzyszenie prowadzi treningi Judo przy Przedszkolu nr 419, ul. Ryżowa 17

 • Artykuł
 • Artykuł

  przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie czynności w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.), prowadzenie rejestrów wymaganych prawem i przekazywanie ich do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz właściwym organom i jednostkom, współdziałanie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego w celu usprawnienia prowadzonych...

 • Artykuł

  utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, tworzenie warunków dla działalności placówek, prowadzenie ewidencji placówek, środków budżetowych i spraw kadrowych, prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauk. inicjowanie i koordynacja zadań na terenie Dzielnicy w zakresie kultury fizycznej - sportu i rekreacji, wspieranie zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, wspieranie i kontrolowanie zadań realizowanych przez kluby sportowe oraz...