Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

  • Artykuł
  • ul. Gładka 16, 02-172 Warszawa tel.: 48 22 846 09 42 e-mail: szkola@narwik.edu.pl www.narwik.edu.pl W 1959 r. została powołana Zasadnicza Szkoła Elektryczna dla Pracujących z siedzibą przy ul. Siennej 53, przeniesiona potem do budynku przy ul. Radomskiej 13/21. W 10 lat później została Powołana Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Warszawskiej Fabryki Obrabiarek z siedzibą przy ul. Potrzebnej 24. W 1974 r. obie szkoły połączono. W 1976 r. powołano Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych...

  • ul. Śląska 50/52, 02-462 Warszawa tel.: (+48) 22 863 74 51 e-mail: p71@edu.um.warszawa.pl www.p71.waw.pl

  • ul. Potrzebna 16, 02-448 Warszawa tel.: (+48) 22 863 72 93 e-mail: kontakt@akademia77.waw.pl www.akademia77.waw.pl

  • Artykuł

    II wtorek miesiąca, DK "Artystyczny Dom Animacji", sala nr 22, ul. ks. Juliana Chrościckiego 14 w godz. 18.30-19.30 lub w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 44 34 212 e-mail: zaleski.mateusz@gmail.com Komisje: Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - PrzewodniczącyŁadu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska - WiceprzewodniczącyBudżetu