Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

 • Artykuł

  Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne w ramach którego prowadzone są: Indywidualne konsultacje psychologiczne (nie tylko dla członków klubu). Poniedziałek16:00-18:00 Grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu. Poniedziałek 18:00-21:00 Grupy wsparcie dla osób współuzależnionych. Wtorek 18:00-21:00 Interwencje kryzysowe wobec osób uzależnionych i członków ich rodzin w miejscu zamieszkania i przebywania. Spotkania integracyjne.

 • Artykuł
 • Artykuł

  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 ma swoją siedzibę przy ulicy ks. J. Chrościckiego 76. Historia włochowskich strażaków sięga 1926 r., kiedy to powołano do życia Ochotniczą Straż Pożarną. Liczyła ona wtedy ok. 20 członków. Sprzęt i samochód rekwizytowy, pedałowy typu „Ford”, zakupiono od strażaków z Falenicy. Podczas wojny OSP Włochy przeprowadziła wiele akcji dywersyjnych. W 1944 r. włochowscy strażacy tak gasili pożar w biurze Zarządu Miejskiego, by zniszczyć w trakcie akcji całą...

 • Artykuł

  Zbiory: ponad 21 000 wol. wydawnictw zwartych (literatura piękna, popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy, poszerzone działy z zakresu psychologii, religii, ekonomii, w tym lektury szkolne). Udostępnianie zbiorów: książki wypożyczane są do domu; książki z księgozbioru podręcznego wypożyczane są na 2 tygodnie; osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym zamieszkałym w pobliżu Biblioteki oferujemy dostarczanie książek do domu (bezpłatnie). Działalność: Wypożyczalnia nr 30...

 • Artykuł

  Zajęcia odbywaja się: - poniedziałek, godz. 18.00-19.30 - środa, godz. 18.00-19.30