Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

  • Artykuł

    ,,Akademia Przedszkolaka” Miasto Stołeczne Warszawa- Dzielnica Wlochy m.st. Warszawy realizuje projekt pn. ,,Akademia Przedszkolaka” w ramach X Osi priorytetowej ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 ,,Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 ,,Edukacja przedszkolna” – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego celem jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy poprzez...

  • Biuletyn informacyjny Moja Dzielnica Włochy