Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

 • Artykuł

  Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 Instrument: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 Projekt: Przygotowanie i zagospodarowanie terenu otwartego placu sportowo - rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 17 w Warszawie Wartość projektu: 120 000,00 zł Okres realizacji projektu: 2 listopada -31 grudnia 2020 r. Cele projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców Dzielnicy Włochy, zwłaszcza najmłodszych w zakresie kultury fizycznej...

 • Artykuł

  INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NR 3/2021 NA NAJEM GARAŻY Na podstawie § 13 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) informuję, że konkurs ofert na najem garaży, rozstrzygnięty w dniu 15 czerwca 2021 r. został zamknięty. Wyniki przedstawiają się następująco: Boks garażowy Szybowcowa 3A (pow. 18,00 m2, dz. ew. 30/4): Oferent wyłoniony na najemcę: Pan A. D., ul. ………………………….. Stawka oferowana: 16,50zł. netto za 1 m2...

 • Artykuł

  Zdalne posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Zasady funkcjonowania Urzędu Dzielnicy Włochy

 • Artykuł

  Przyszło lato, a wraz z nim wysokie temperatury. Podczas upałów wnętrze samochodu nagrzewa w ciągu kilkunastu minut nawet do temperatury powyżej 50°C. Przebywanie w takich warunkach jest niebezpieczne dla zdrowia i życia, zwłaszcza małych dzieci.