Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż kotłów olejowych wraz z palnikami (2 zestawy) stanowiących własność m.st. Warszawy przeprowadzany na podstawie Zarządzenia nr 1894/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy, uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2019 r....

 • Artykuł

  Program ma na celu zwiększenie możliwości angażowania się osób mieszkających w Warszawie w aktywność kulturalną w pobliżu domu, a tym samym przyczynić się do poprawy ich samopoczucia oraz zadowolenia z życia.

 • Artykuł

  Przygotowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku 1-4 lat, wraz z udziałem tych dzieci, z terenu Dzielnicy Włochy, którzy potrzebują edukacji i wsparcia w procesie wychowania. Rodzaj: Usługi Telefon: 22 44 34 351, 22 44 34 351 Fax: 22 443 43 46 E-mail: wlochy.zss@um.warszawa.pl Data zamieszczenia postępowania: 2021-04-23 Termin składania ofert: 2021-04-30 godz. 14:00

 • Artykuł

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie, ul. Radarowa 4B, bezpośrednio nadzorowanej przez Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 22 kwietnia 2021 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie, ul. Radarowa 4B Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12...

 • Artykuł

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18, bezpośrednio nadzorowanej przez Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 22 kwietnia 2021 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2...