Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

 • Artykuł

  ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 4 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 51/XI/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/IX/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zwołuję IV Sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 19 kwietnia 2021 roku, godzina...

 • Artykuł

  Porządek nr 25 Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 22 kwietnia 2021 roku, godzina 17.00 (posiedzenie zdalne) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 22 posiedzenia w dniu 21.01.2021, protokołu nr 23 posiedzenia w dniu 9.02.2021, protokołu nr 24 posiedzenia w dniu 23.03.2021. Omówienie projektów Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok w zakresie kultury, sportu i rekreacji, w tym informacja na...

 • Artykuł

  Rejestr decyzji o WZ I-III 2021 r. (469.66 KB)

 • Artykuł

  Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić. Jaką pomoc możesz otrzymać? informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; informację, jak można rozwiązać twój problem; pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, pomoc przy sporządzeniu planu działania...

 • Artykuł

  Zapraszamy na spotkanie on-line Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia o godz. 17.30, za pośrednictwem platformy Webex.Link Planowane tematy do dyskusji: Ochrona środowiska (w tym nasadzenia zieleni, Fort V Włochy). Plany zabudowy terenu KS Przyszłość. Informacja o obchodach 70 –lecia przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Włochy oraz wydziałów merytorycznych: ...