Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

 • Artykuł

  Komisji Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2021 roku, godzina 17.00 (posiedzenie zdalne) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 28 posiedzenia w dniu 4 lutego 2021, protokołu nr 29 posiedzenia w dniu 8 marca 2021, protokołu nr 30 posiedzenia w dniu 23 marca 2021 roku. Omówienie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Popularnej odcinek od ul....

 • Artykuł

  Porządek nr 30 posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 15 kwietnia 2021 r. godzina 17:00 (Komisja zdalna) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 29 z 9 marca 2021 roku. Informacja Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie aktualnej sytuacji we włochowskich placówkach oświatowych po 11 kwietnia 2021 roku. Informacja Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy dotycząca zakończenia...

 • Artykuł

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 2 kwietnia 2021 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie, ul. Malownicza 31 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra...

 • Artykuł

  Realizacja programów profilaktycznych w szkołach na terenie Dzielnicy Włochy Przygotowanie i realizacja programów profilaktyki uniwersalnej w obszarze budowania pozytywnych relacji interpersonalnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie dzielnicy Włochy, na rzecz uczniów, rodziców, pedagogów i nauczycieli, w 2021 roku. Rodzaj: Usługi Wartość: poniżej 130 000 zł netto Telefon: 22 44 34 484 Fax: 22 443 43 46 E-mail: wlochy.zss@um.warszawa.pl Data zamieszczenia...

 • Artykuł

  Od kwietnia br. opłaty za odpady dla mieszkańców Warszawy będą naliczane według ilości zużytej wody. Ta metoda daje warszawiakom możliwość wpływu na wysokość swojej miesięcznej stawki za śmieci. – Jak ostrzegaliśmy, lawinowo rosnące w całym kraju koszty gospodarki odpadami sprawiły, że mieszkańcy będą musieli płacić więcej za śmieci. Polskie prawo nakazuje nam ustalić stawki opłat w taki sposób, by pokryły wydatki miasta na odbiór i zagospodarowanie odpadów – mówi Michał Olszewski,...