Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

 • Artykuł

  Rocznie wybucha w Warszawie przeciętnie 4000 pożarów. Aż 1/3 z nich ma miejsce w prywatnych mieszkaniach. Stolica jako pierwsze miasto w Polsce przygotowała kompleksowe materiały edukacyjne dotyczące ewakuacji z budynków wielorodzinnych. Kampania edukacyjna pn. „Bezpieczna ewakuacja. Unikaj ognia jak ognia!” została przeygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st....

 • Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach - zamieszczenie 13.03.2020 r. Prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni - utrzymanie zieleni niskiej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2020-2021 z podziałem na części: I - Obszar Włochy; II - Obszar Okęcie Zielona dzielnica Włochy Zagospodarowanie pasów drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Sulmierzyckiej, Lechickiej, Strubiczów i Trapez oraz dostawa 1000 szt. worków do...

 • Artykuł

  Miejsca pamięci w Dzielnicy Włochy

 • Dzielnica w liczbach dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców.

 • Artykuł

  Informujemy o zwołaniu ......... Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na dzień ........... 2021 r. o godz. ...........