Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

  • Artykuł

    AKCJA STERYLIZACJI I KASTRACJI PSÓW I KOTÓW W WARSZAWIE Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bardziej bezpieczny dla zwierząt, niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne. ZALETY ZABIEGÓW STERYLIZACJI I KASTARCJI ZWIERZĄT: - u zwierząt poddanych tym zabiegom zmniejsza się niekontrolowana agresja, - nie dochodzi do ucieczek - zwłaszcza w...

  • ODPADY Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Odpady komunalne; Woda i kanalizacja Selektywna zbiórka odpadów surowcowych Wszystko o odpadach Elektrośmieci PSZOK, MPSZOK - punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Na terenie Dzielnicy Włochy jest jeden autoryzowany punkt zbierania elektrośmieci, który znajduje się na teren nieruchomości położonej przy al. Krakowskiej 244-246-248 od strony ul. Sabały (na zapleczu sklepu „Biedronka”). Odbiór ww....

  • Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne UCHWAŁA NR X/197/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz...

  • Wyniki badań gleb i ziemi na terenie Dzielnicy Włochy

  • Artykuł

    Wymień kopciucha - pomożemy ci od początku do końca