Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. Nabór będzie prowadzony do 26 lutego 2021 r. Poniżej wymagane dokumenty.

 • Artykuł

  Prowadzenie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności z Dzielnicy Włochy z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc. Rodzaj: Usługi Wartość: poniżej 130 000 zł netto Telefon:22 443 44 84 Fax: 22 44 34 346 e-mail: wlochy.zss@um.warszawa.pl Data zamieszczenia postępowania:...

 • Artykuł

  Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności z Dzielnicy Włochy z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc.

 • Artykuł

  Po raz kolejny warszawiacy zdecydują, na co przeznaczyć część środków z budżetu miasta i wybiorą projekty, które zrealizujemy w 2022 r. Przed nami pierwszy etap, w którym już od 1 grudnia, do 25 stycznia 2021 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły.

 • Artykuł

  Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bardziej bezpieczny dla zwierząt, niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne.