Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

 • Artykuł

  Rozpoczęło się największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą będzie samospis internetowy. Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i...

 • Artykuł

  W celu upamiętnienia powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia o godz. 12.00 na terenie Warszawy zostaną uruchomione syreny alarmowe. Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy ciągły, trwający 1 minutę. Akcja Żonkile Do obchodów 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim przyłączyło się również Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Już po raz dziewiąty organizuje z tej okazji akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Ze względu na pandemię, większość aktywności wokół akcji przenosi się...

 • Artykuł

  Porządek Nr 18 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 21 kwietnia 2021 r., godzina 16.30 Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 17 z dnia 24.02.2021 r. Rozpatrzenie skargi mieszkańca na działania Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy (CRSiW 281/2021) Zamknięcie obrad. Zaproszeni goście: Zarząd Dzielnicy Włochy m.st....

 • Artykuł

  ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 4 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 51/XI/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/IX/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zwołuję IV Sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 19 kwietnia 2021 roku, godzina...

 • Artykuł

  Porządek nr 25 Komisji Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 22 kwietnia 2021 roku, godzina 17.00 (posiedzenie zdalne) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 22 posiedzenia w dniu 21.01.2021, protokołu nr 23 posiedzenia w dniu 9.02.2021, protokołu nr 24 posiedzenia w dniu 23.03.2021. Omówienie projektów Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok w zakresie kultury, sportu i rekreacji, w tym informacja na...