Wyniki wyszukiwania w serwisie Włochy

 • Artykuł

  Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny Od 1 lipca można składać wnioski (wyłącznie elektronicznie) o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Do świadczenia uprawnieni są rodzice dzieci i młodzieży uczącej się. Za obsługę programu odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kogo dotyczy wsparcie i jakie wsparcie mogę otrzymać Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem...

 • Artykuł

  Konkurs ofert na najem miejsc postojowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Ogłoszenie nr 1/2021 z dnia 02.07.2021 r. Termin składana ofert od 05.07.2021 r. do 02.08.2021 r. do godz. 14.00. Termin otwarcia ofert 03.08.2021 r. o godz. 9.00.

 • Artykuł

  Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy Projekt pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Tytuł projektu: Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na...

 • Artykuł

  Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 Instrument: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 Projekt: Przygotowanie i zagospodarowanie terenu otwartego placu sportowo - rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 17 w Warszawie Wartość projektu: 120 000,00 zł Okres realizacji projektu: 2 listopada -31 grudnia 2020 r. Cele projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców Dzielnicy Włochy, zwłaszcza najmłodszych w zakresie kultury fizycznej...

 • Artykuł

  INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NR 3/2021 NA NAJEM GARAŻY Na podstawie § 13 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) informuję, że konkurs ofert na najem garaży, rozstrzygnięty w dniu 15 czerwca 2021 r. został zamknięty. Wyniki przedstawiają się następująco: Boks garażowy Szybowcowa 3A (pow. 18,00 m2, dz. ew. 30/4): Oferent wyłoniony na najemcę: Pan A. D., ul. ………………………….. Stawka oferowana: 16,50zł. netto za 1 m2...