Seniorzy

Okęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. 1 Sierpnia 36A, 02-134 Warszawa
tel.: (+48) 22 868 02 01
    
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Warszawie – Oddział Rejonowy
al. Krakowska 255, 02-133 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 44 72