null

Strefa parkowania w rejonie 1 Sierpnia 30B – 44

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Parkowanie z identyfikatorem

 • ZGN Włochy na mocy Uchwały Nr CLII/1687/21 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wjazdu i postoju na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, rozpoczyna wydawanie identyfikatorów ograniczających wjazd i postój na obszarze przy ul. 1 Sierpnia od nr 30B do nr 44 (część działki dz. ew. nr 39/2, 41/1 oraz działkę nr 43/1 z obrębu 2-04-01).
 • Od 1 lipca 2021 r. na terenie wewnętrznym ograniczonym ulicami: 1 Sierpnia od nr 30B do nr 44 wjazdi postój zastrzeżony jest tylko dla osób posiadających identyfikator.

Gdzie składać wnioski o wydanie identyfikatora? 

 • Wnioski o wydanie identyfikatora można składać w siedzibie ZGN Włochy, Bolesława Chrobrego 7 – wejście od strony ul. Milanowskiej 8A lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wlochy.zgn@um.warszawa.pl.
 • Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Zakładu.
 • Osoba do kontaktu – Paulina Ostrowska, tel. 22 863 55 24 wew. 5.
 • Przed złożeniem wniosku o wydanie identyfikatora należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem wjazdu i postoju na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Ważne!

 • Na kierowców nie posiadających identyfikatorów funkcjonariusze właściwych służb miejskich mogą nakładać mandaty karne.
 • Aby prawidłowo dopełnić formalności dotyczących złożenia wniosku o wydanie identyfikatora trzeba pobrać pliki:
 • Wniosek o wydanie identyfikatora.
 • Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz klauzula informacyjna.
 • Nie należy drukować wniosku i klauzuli z pliku Regulamin wjazdu i postoju na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Podstawa prawna