null

Strefa Parkowania w rejonie Żwirki i Wigury 15 –19

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Parkowanie z identyfikatorem

 • ZGN Włochy na mocy Uchwały Nr LXXI/895/20 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wjazdu i postoju na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, rozpoczyna wydawanie identyfikatorów w ramach pilotażowego programu ograniczających wjazd i postój na obszarze przy ul. Żwirki i Wigury 15, 15A, 17, 17A, 19 (dz. ew. nr 71/4, 71/9, obręb 2-04-04).
 • Od 1 marca 2020 r. na terenie wewnętrznym ograniczonym ulicami: Żwirki i Wigury 15, Żwirki i Wigury 15A, Żwirki i Wigury 17, Żwirki i Wigury 17A, Żwirki i Wigury 19 wjazd i postój zastrzeżony jest tylko dla osób posiadających identyfikator.

Gdzie składać wnioski o wydanie identyfikatora? 

 • Wnioski o wydanie identyfikatora można składać w siedzibie ZGN Włochy, Bolesława Chrobrego 7 – wejście od strony ul. Milanowskiej 8A lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wlochy.zgn@um.warszawa.pl.
 • Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Zakładu.
 • Osoba do kontaktu – Paulina Ostrowska, tel. 22 863 55 24 wew. 5.
 • Przed złożeniem wniosku o wydanie identyfikatora należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem wjazdu i postoju na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Ważne!

 • Na kierowców nie posiadających identyfikatorów funkcjonariusze właściwych służb miejskich mogą nakładać mandaty karne.
 • Aby prawidłowo dopełnić formalności dotyczących złożenia wniosku o wydanie identyfikatora trzeba pobrać pliki:
 • Wniosek o wydanie identyfikatora.
 • Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz klauzula informacyjna.
 • Nie należy drukować wniosku i klauzuli z pliku Regulamin wjazdu i postoju na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Podstawa prawna