null

Ulga w spłacie zadłużenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ulga w spłacie zadłużenia – rozłożenie na raty, umorzenie, odroczenie terminu spłaty

O ulgę w spłacie zadłużenia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zajmują lub zajmowały lokal mieszkalny/użytkowy, garaż/miejsce postojowe wchodzące w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy lub posiadają zadłużenie w tytułu dzierżawy terenu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy i posiadają zadłużenie w opłatach.

Informacje o pracach, które mogą być wykonywane przez dłużnika można uzyskać w siedzibie ZGN Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 (wejście od ul. Milanowskiej 8A) w pokoju nr 6 lub pod numerem telefonu (22) 8635524 wew. 21.

Jak skorzystać z ulgi?

  1. Należy zgłosić się do ZGN Włochy i złożyć wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w spłacie należności.
  2. Podpisać porozumienie.
  3. W czasie trwania porozumienia należy wnosić regularnie i w pełnej wysokości comiesięczny czynsz oraz określoną w porozumieniu kwotę raty.

Zarządzenie Nr 26/2017 p.o. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 6.06.2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania przy udzielaniu ulg w spłacie należności za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Włochy dla Zespołu ds. Windykacji Należności działającego w ramach Działu Finansowo – Księgowego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2017 p.o. Dyrektor ZGN Włochy z dn. 6.06.2017 r. Instrukcja postępowania przy udzielaniu ulg w spłacie należności za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Włochy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2017 – wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w spłacie należności