Informacje o dostępności ZGN Włochy

Co robimy

Czym zajmuje się Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy:

  • administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami,
  • remontami i wynajmowaniem lokali należących do miasta stołecznego Warszawy na terenie Dzielnicy Włochy.
  • utrzymywaniem czystości na terenach administrowanych przez ZGN Włochy,
  • dbaniem o roślinność na terenach administrowanych przez ZGN Włochy,
  • współpracą ze wspólnotami mieszkaniowymi
  • współpracą z urzędem miasta stołecznego Warszawy, urzędem Dzielnicy.

Co możesz załatwić w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy:

  • sprawy dotyczące nieruchomości,
  • sprawy związane z wynajmowanym lokalem mieszkalnym,
  • sprawy związane z wynajmowanym lokalem użytkowym,
  • inne sprawy dotyczące terenów administrowanych przez ZGN Włochy.

Pamiętaj! W ZGN Włochy załatwisz sprawy związane z nieruchomościami i lokalami należącymi do m.st Warszawy na terenie Dzielnicy Włochy.

Ikona ETR
 

Co robimy – tekst łatwy do czytania i rozumienia

Co robimy - tłumaczenie na Polski Język Migowy

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.