Lokale mieszkalne

Informacje

Ulga w spłacie zadłużenia – rozłożenie na raty, umorzenie, odroczenie terminu spłaty

O ulgę w spłacie zadłużenia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zajmują lub zajmowały lokal mieszkalny/użytkowy, garaż/miejsce postojowe wchodzące w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy lub posiadają zadłużenie w tytułu dzierżawy terenu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy i posiadają zadłużenie w opłatach.

Informacje o pracach, które mogą być wykonywane przez dłużnika można uzyskać w siedzibie ZGN Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 (wejście od ul. Milanowskiej 8A) w pokoju nr 6 lub pod numerem telefonu (22) 8635524 wew. 21.

Jak skorzystać z ulgi?

  1. Należy zgłosić się do ZGN Włochy i złożyć wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w spłacie należności.
  2. Podpisać porozumienie.
  3. W czasie trwania porozumienia należy wnosić regularnie i w pełnej wysokości comiesięczny czynsz oraz określoną w porozumieniu kwotę raty.

Zarządzenie Nr 26/2017 p.o. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 6.06.2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania przy udzielaniu ulg w spłacie należności za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Włochy dla Zespołu ds. Windykacji Należności działającego w ramach Działu Finansowo – Księgowego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2017 p.o. Dyrektor ZGN Włochy z dn. 6.06.2017 r. Instrukcja postępowania przy udzielaniu ulg w spłacie należności za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Włochy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2017 – wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w spłacie należności

 

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy administruje tyko lokalami komunalnymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz niektórymi przyległymi terenami.

Lp

Wspólnota

Administrator

Adres

1

1 Sierpnia 26

CONDOMINIUM

Pługa 3 lok. 15

02-047 Warszawa

2

1 Sierpnia 28

KR  DOM

Zarządzanie Nieruchomościami

al. Krakowska 274

02-210  Warszawa

3

1 Sierpnia 32a

VERITOR GROUP

Kąkolewska 1/1

02-907 Warszawa

4

1 Sierpnia 34

ATTORIA
Małgorzata Zagrzejewska

Emilii Plater 14/56
02-669 Warszawa

5

1 Sierpnia 34a

KR  DOM

Zarządzanie Nieruchomościami

al. Krakowska 274

02-210  Warszawa

6

1 Sierpnia 36

KR  DOM

Zarządzanie Nieruchomościami

al. Krakowska 274

02-210  Warszawa

7

1 Sierpnia 38

KR  DOM

Zarządzanie Nieruchomościami

al. Krakowska 274

02-210  Warszawa

8

1 Sierpnia 40

GGKO

Al. Jerozolimskie 92

00-807 Warszawa

9

1 Sierpnia 40a

KR  DOM

Zarządzanie Nieruchomościami

al. Krakowska 274

02-210  Warszawa

10

1 Sierpnia 40b

KR  DOM

Zarządzanie Nieruchomościami

al. Krakowska 274

02-210  Warszawa

11

1 Sierpnia 42

KR  DOM

Zarządzanie Nieruchomościami

al. Krakowska 274

02-210  Warszawa

12

1 Sierpnia 42a

KR  DOM

Zarządzanie Nieruchomościami

al. Krakowska 274

02-210  Warszawa

13

1 Sierpnia 44

GGKO

Al. Jerozolimskie 92

00-807 Warszawa

14

1 Sierpnia 44a

KR  DOM

Zarządzanie Nieruchomościami

al. Krakowska 274

02-210  Warszawa

15

Komitet Obrony Robotników 42

GGKO

Al. Jerozolimskie 92

00-807 Warszawa

16

Komitet Obrony Robotników   44

KR  DOM

Zarządzanie Nieruchomościami

al. Krakowska 274

02-210  Warszawa

17

Komitet Obrony Robotników   46

BISKUP – BARYLSKA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Sp. z o.o.

Zwycięzców 11 lok. U3

03-936 Warszawa

 

18

Astronautów 15

Atrium Zarządzanie Nieruchomościami

Głuchowska 9/62

01-485 Warszawa

19

Drzewieckiego 3

KR  DOM

Zarządzanie Nieruchomościami

al. Krakowska 274

02-210  Warszawa

20

Gładka 9

Atrium Zarządzanie Nieruchomościami

 

Głuchowska 9/62

01-485 Warszawa

21

Lechicka 29

KR  DOM

Zarządzanie Nieruchomościami

al. Krakowska 274

02-210  Warszawa

22

Mikołajska 6

GGKO

Al. Jerozolimskie 92

00-807 Warszawa

23

Flisa 7, 9, 11

FELIX Sp. z o.o.

Radomska 10/12

02-323 Warszawa

24

Nastrojowa 29

GESTOR

al. Jana Pawła II nr 80

00-175 Warszawa

25

Potrzebna 1

Atrium Zarządzanie Nieruchomościami

Gołuchowska 9/62

01-485 Warszawa

26

Potrzebna 37

 

FELIX Sp. z o.o.

Radomska 10/12

02-323 Warszawa

27

Rejonowa 5

ATTORIA

Emilii Plater 14/56

02-669 Warszawa

28

Zarankiewicza 4

GGKO

Al. Jerozolimskie 92

00-807 Warszawa

29

Globusowa 7/ 8 i 12

DANN Zarządzanie Nieruchomościami

ul. Ząbkowska 40
03-489 Warszawa