Wydział Obsługi Mieszkańców

na parterze, czynny poniedziałek w godz. 8.00-18.00, wtorek – piątek w godz. 8.00-16.00
tel.: (+48) 22 443 44 44
e-mail: wlochy.wom@um.warszawa.pl

pokój nr 1
tel.: (+48) 22 443 44 50; 22 443 44 31

pokój nr 20
tel.: (+48) 22 443 43 57; 22 443 44 45, 22 443 44 47

pokój nr 1, 20
tel.: (+48) 22 443 44 50

pokój nr 17
tel.: (+48) 22 443 44 33, 22 443 42 54, 22 443 44 43

Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać:
na konto nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy I piętro, pok. 111
w opłatomacie na parterze Urzędu
 
Opłaty w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy mogą być dokonywane za pomocą kart płatniczych:
Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard i MasterCard Electronic

Informujemy, że okienko kasy (I piętro, pok. 111) w Urzędzie Dzielnicy Włochy jest czynne w:
poniedziałek - piątek w godz.  8.00-15.45 (przerwa 10.00-10.15)