Oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu na terenie Dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wprowadź treść...

Status
Aktualne
Zamawiający
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wartość zamówienia
od kwoty 130 000 zł netto do zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.538.000 euro
Tryb
Tryb podstawowy
Rodzaj
Robota budowlana

Zamówienia

Filtry