Dostawa energii cieplnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wprowadź treść...

Status
Aktualne
Zamawiający
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wartość zamówienia
od kwoty 130 000 zł netto do zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215.000 euro
Tryb
Tryb podstawowy
Rodzaj
Dostawa

Zamówienia

Filtry