Jarosław Karcz – Burmistrz Dzielnicy Włochy

e-mail: wlochy.sekretariat@um.warszawa.pl

 

Przyjmuje mieszkańców po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem w pok. 405
lub tel. (+48) 22 443 42 00, fax (+48) 22 443 42 03.

Monika Kryk – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy

e-mail: wlochy.sekretariat@um.warszawa.pl

 

Przyjmuje mieszkańców w pok. 409,
po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem w pok. 410
lub tel. (+48) 22 443 43 00, fax (+48) 22 443 42 03

Sebastian Piliński – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy

e-mail: wlochy.sekretariat@um.warszawa.pl

 

Przyjmuje mieszkańców w pok. 411, po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem w pok. 410
lub tel. (+48) 22 443 43 00, fax (+48) 22 443 42 03