Telefony alarmowe

Instytucja Nr telefonu całodobowego Telefon Fax
Numer alarmowy 112    
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" 999 22 525 12 00 22 525 13 45
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 998 22 596 79 98 22 596 79 00
Komenda Stołeczna Policji 997 22 603 65 55 22 603 85 16
Komisariat Policji Warszawa Włochy   22 603 68 24  
Służba Dyżurna Miasta Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 22 196 56 22 443 01 12 22 443 03 18
Straż Miejska m.st. Warszawy 986 22 598 69 86 22 598 69 04,
22 598 68 04
III Oddział Terenowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy   22 883 37 60  
Pogotowie Gazowe 22 992, 22 628 45 87    
Państwowa Agencja Atomistyki Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki 22 194 30 22 621 02 56, 783 920 151 22 695 98 55,
22 621 02 63

 

Zespół Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
tel.: (22) 443 44 14; (22) 443 44 10
fax: (22) 868 56 88.
wlochy.bbizk@um.warszawa.pl
więcej na: https://nowa-bezpieczna.um.warszawa.pl/

Komisariat Policji Warszawa Włochy
ul. Komitet Obrony Robotników 57
02-146 Warszawa
tel.: (22) 603-26-20, (22) 603-26-21
fax: (22) 603-63-77
e-mail: dyzurny.kp-wlochy@ksp.policja.gov.pl
link do dzielnicowych:
http://ochota.policja.waw.pl/r3/komenda/nasi/63975,Warszawa-Wlochy.html

Straż Miejska m.st. Warszawy III Oddział Terenowy
ul. Przemyska 18
02-361 Warszawa
Tel. alarmowy: 986
fax: (22) 883-40-48
e-mail: ot3@strazmiejska.waw.pl
link do strony internetowej:
http://www.strazmiejska.waw.pl/struktura/pion-prewencji/iii-oddzial-terenowy.html

W sprawach nagłych zdarzeń, w tym nagłego wystąpienie anomalii pogodowych można dzwonić do:

Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń

 

Załączniki:

Tabela alarmowania

W trosce o bezpieczeństwo, a w szczególności w celu podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami w czasie konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych,

wspólnie z Wydziałem Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazujmy plakat informacyjny, określający rodzaj alarmów oraz treści komunikatów ostrzegawczych, przekazywanych za pomocą miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach.