Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Włochy

Siedzibą Zespołu jest budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa

Kontakt telefoniczny lub osobisty z Zespołem jest możliwy: 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, 
tel.: 22 863 98 37 lub 22 863 91 75

Czym zajmuje się zespół interdyscyplinarny?

Działanie zespołów reguluje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizacją procedury Niebieskiej Karty. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele kilku służb (policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych) co daje możliwość komplementarnej pomocy osobom doznającym przemocy.

Zadaniem zespołu głównie jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów w.w. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Co to jest niebieska karta i jak to działa?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie Niebieskiej Karty A. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – policja ma obowiązek taką kartę założyć podczas zdarzenia.  Można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również ma obowiązek założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę  zakładają również:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej
 • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola
 • placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu Niebieskiej Karty A osoba pokrzywdzona otrzymuje  formularz o nazwie Niebieska Karta B z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.

Po założeniu Niebieskiej Karty A przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz jest uzupełniania Niebieska Karta C. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosków do sądu.

W kolejnym etapie zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest Niebieska Karta D. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany będzie zaplanowany „plan pomocy”.

Niezależnie od  prowadzonej  procedury  Niebieskiej Karty jeśli czujesz się zagrożona/y  lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wzywać policję.  

PAMIĘTAJ:

 • MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA
 • MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA
 • MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ
 • MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY
 • MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

PORADNIA E-MAILOWA

 • Jeśli doznajesz przemocy
 • lub wiesz, że ktoś jest krzywdzony
 • lub stosujesz przemoc a chciałbyś inaczej reagować
 • lub masz pytania czy wątpliwości  dotyczące zjawiska przemocy napisz do nas.

poradnia@opswlochy.waw.pl

na wszelkie pytania odpowiada certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 października 2011r Prezydent m.st. Warszawy Zarządzeniem Nr 1672/2011 r. powołał
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Czereśniowej 35.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
 • realizowanie procedury Niebieska Karta.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują pomocy zgłoś to do:

• Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Czereśniowa 35,
02-457 Warszawa,
tel. 22 863 98 37, 22 863 91 75, 22 863 95 93,

• Policji,
ul. 17 Stycznia 57,
02-146 Warszawa,
tel. 22 846 85 56,

• placówek oświatowych położonych na terenie Dzielnicy Włochy
(szkoły, przedszkola),

• Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Włochy,
ul. Cegielniana 8,
02-471 Warszawa,
tel. 22 868 56 24,

• Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego Zespołu Włochy​,
ul. Centralna 24,
02-271 Warszawa,
tel. 22 846 82 38.

Załączniki: